PURENIT

Purenit® - produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny (PIR) zdravotně nezávadný. Výrobky jsou pevné, lehké, snadno opracovatelné všemi obráběcími stroji (obdobně jako dřevo), lze do něho snadno šroubovat. U problematiky otvorových výplní najde využití jako podkladní či rozšiřovací profil s nízkou tepelnou vodivostí. 

Dodávané rozměry: 

- výška až 300mm

- stavební hloubka 40, 50, 60mm

Technické informace pro PURENIT

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vlastnost   550MD  
Označení Hodnota Jednotka Norma
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ 0,08 W.m-1.K-1 EN12667
Objemová hmotnost   550±50 kg.m-3 EN 1602
Faktor difuzního odporu (µ) 10   EN 12086
Napětí v tlaku nebo pevnost v tlaku CS(10/Y) 5,5-7,5 MPa EN 826
Dlouhodobá nasákavost Wit 2,2 % EN 12087
Teplotní použitelnost dlouhodobá   +110/-50 °C  
Teplotnípoužitelnost krátkodobá   +250 °C  
Výtažná zkouška M 6x16/3500-3800N, 6x60N/dřevo   650-750 N  
Pevnost ve smyku E modul 53,3   1-1,5 MPa EN 12090
Tloušťkové bobtnání   0,8 % EN 68763
Reakce na oheň   D-s3,d0   EN13501-1
Měrná tepelná kapacita cp 1400 J.kg-1.K-1 EN 12524
Zdravotní nezávadnost IBUEPO-IVPU-2010111-D Frauenhofer Institut
PURENIT

Chci poptat PURENIT