TIPY a RADY

Kondenzace na vnějších plochách skel (rosení)

 

V chladném ročním období přibývá dotazů ze strany zákazníků ohledně nadměrného rosení izolačních dvojskel z venkovní (exteriérové) strany. Jedná se o fyzikální jev, který nelze ovlivnit a musí se s ním počítat hlavně v období podzimu a jara.

Tento jev je velmi podmíněný klimatem a objevuje se občas brzy ráno nebo večer při zvýšené vlhkosti venkovního vzduchu. Příčina spočívá v tom, že v noci se ochlazuje venkovní sklo izolačního dvojskla více než sklo vnitřní (v místnosti). Při následném rychlém ohřívání vzduchu ranním sluncem (teplota vzduchu je vyšší než teplota tabule skla) v kombinaci s vysokou vnější vlhkostí dojde ke kondenzaci vodních par na venkovní ploše izolačního dvojskla.

Výše popsaný jev se vyskytuje většinou u tepelně izolačních dvojskel nebo trojskel se sníženou U-hodnotou, kde použití HIGH-TECH skel s nízkou emisivitou vede k nízkým únikům tepla z místnosti. Tím nedochází k zahřívání venkovní tabule, která se při nočních teplotách rychleji ochladí .

Kondenzát vzniklý na venkovní straně Vás nemusí vůbec znepokojovat. Právě naopak je to důkaz vysokého tepelného odporu použitých izolačních skel, kdy Vámi draze zaplacené teplo neuniká a nezahřívá vnější tabuli. Tento jev je tedy nepřímým ukazatelem schopnosti izolačního skla zadržovat teplo. Podobný jev můžeme pozorovat při ranní rose na trávě či na sklech automobilů parkující přes noc na otevřeném prostranství.

Závěr :

Kondenzát na venkovní straně izolačního skla - jedná se o fyzikální jev, který nelze ovlivnit ani odstranit. Také je závislý na konkrétních podmínkách a vlivech – východní strana, blízkost rostlin způsobující zvýšení vlhkosti apod. Rosení skel z exteriérové strany nelze tedy považovat za reklamaci.

 

Rosení skel

Za určitých okolností dochází k nepříjemné kondenzaci vodní páry na okenních konstrukcích. Odtud pak voda stéká na parapetní desku nebo se vsakuje do ostění.

V tomto případě musíme rozlišovat, kde rosení dochází:

 • pokud se Vám skla rosí z venkovní strany (v exteriéru), je to způsobeno atypickými klimatickými podmínkami, které vznikají např. v létě po bouřce (nejedná se však o uznatelnou reklamaci) naopak, je to důkaz vynikajících izolačních vlastností skla - venkovní tabule skla není ohřívána z interiéru
 • pokud se rosí okna v meziprostoru izolačního skla (dvojskla či trojskla), jedná se pravděpodobně o výrobní vadu a v tomto případě máte samozřejmě nárok na reklamaci
 • dochází-li k rosení okenních rámů či skel ze strany interiéru, je to nejčastěji zapříčiněno kondenzací vodní páry (vlhkosti) nacházející se v místnosti; v zimních obdobích (za velkých mrazů) je vnitřní sklo ochlazováno venkovním prostředím; v interiéru se pak na nejchladnějším místě, tedy právě na okenních rámech a sklech, setkává teplý vzduch s vysokým obsahem vodní páry a studená plocha okna či skla a dochází ke kondenzaci; tomuto procesu nelze úplně zabránit, ale je možné jej za určitých podmínek omezit:
  • především se snažte udržovat stálé klima v interiéru - nová plastová okna mnohem lépe těsní, než stará okna dřevěná; teplý vzduch s obsahem vodní páry nemá kudy unikat z místnosti - důležitým předpokladem je tedy správné a pravidelné větrání
  • eliminujte zdroje vlhkosti - při vaření používejte digestoř, nesušte prádlo v bytě, zavírejte dveře do koupelny při koupání
  • zdrojem vlhkosti jsou květiny na parapetu; stažené vnitřní žaluzie nebo záclony omezují přístup teplého vzduchu k oknu
  • nechejte proudit teplý vzduch v místnosti; optimální je, pokud jsou topná tělesa osazena pod okny; pokud máte široké parapety, opatřete je větracími mřížkami pro snadný průchod vzduchu
  • udržujte teplotu alespoň 20 °C a relativní vlhkost do 50 %